JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING

ЖУРНАЛ ЕНЕРГЕТИКИ ВУГЛЕВОДНІВ

Про журнал

Головний редактор:
проф. Крижанівський
Євстахій Іванович

ISSN 2311-1399 (Друк)

ISSN 2415-3370 (Онлайн)

Періодичність:
2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію:
KB No 20352-10152P
видане Міністерством юстиції України від 11.10.2013

Видається з 2014 року

Журнал

входить до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (наказ МОН України №747 від 13 липня 2015 року)

Адреса редакції

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ, 76019

вул. Карпатська 15,

Україна

Контактна інформація

Тел.: +380 (342) 727162

E-mail: acoustic.field@gmail.com


Розробник