JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING

ЖУРНАЛ ЕНЕРГЕТИКИ ВУГЛЕВОДНІВ

Відповідальні члени редакції

Головний редактор

Ректор, доктор технічних наук, професор
Крижанівський Євстахій Іванович

Відповідальний за розділ "Нафтогазова справа"

Заступник головного редактора

Доктор технічних наук, професор
Мислюк Михайло Андрійович

Відповідальний за розділ "Транспортування і зберігання нафти і газу"

Заступник головного редактора

Доктор технічних наук, професор
Середюк Марія Дмитрівна

Відповідальний за розділ "Контроль, вимірювання, діагностика та автоматизація у нафтогазовій енергетиці"

Заступник головного редактора

Доктор технічних наук, професор
Кісіль Ігор Степанович

Порядок рецензування рукопису статті

Для складання рецензії необхідно відповісти на запитання, що є у формі. У разі негативного зауваження рецензету необхідно надати коментар у пункті "Загальні зауваження"

Запит на рецензію та рукопис статті у електронній формі висилається електронною поштою на зареєстровану адресу члена редколегії. Заповнена рецензія висилається на адресу редакції як лист - відповідь.

Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.

Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження по недостатньому цитуванню власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 1. Назва рукопису статті відповідає вимогам щодо форми та змісту рукопису?= так / ні
 2. Реферат рукопису статті відповідає вимогам щодо оформлення та містить всі необхідні елементи?= так / ні
 3. Рукопис статті є завершиним дослідженням?= так / ні
 4. Вступ є зрозумілим для загальної аудиторії?= так / ні
 5. Результат, отриманий в рукописі статті є важливим та актуальним?= так / ні
 6. Дані отримані в результаті експерименту чи обчислення підтверджують теоретичні положення та висновки?= так / ні
 7. Об’єм рукопису статті відповідає його змісту?= так / ні
 8. Представлені методи, теоретичні положення, способи отримання результатів представлені на достатньому рівні?= так / ні
 9. Представлення та повнота результатів є на достятньому рівні?= так / ні
 10. Аналіз результатів та висновки представлені на достатньому рівні?= так / ні
 11. Зрозуміла логіка отримання результатів?= так / ні
 12. Якіть написання рукопису статті є на достатньому рівні?= так / ні
 13. Реферет вповні відображає матеріал рукопису?= так / ні
 14. Кількість та об’єм таблиць?= достатньо / забагато
 15. Таблиці щодо якості добре представлені?= так / ні
 16. Кількість та об’єм рисунків?= достатньо / забагато
 17. Рисунки щодо якості добре представлені?= так / ні
 18. Кількість джерел та співвідношення вітчизняних / міжнародних досліджень відповідає вимогам?= так / ні
 19. Рекомендую рукопис до публікації?= так, після незначних виправлень / так, після доопрацювання / так, після представлення додаткових документів / ні
 20. Загальні зауваження
 21. Положення, які не представлено у рукописі


Розробник