JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING

ЖУРНАЛ ЕНЕРГЕТИКИ ВУГЛЕВОДНІВ

Про журнал

Головний редактор:
проф. Крижанівський
Євстахій Іванович

ISSN 2311-1399 (Друк)

ISSN 2415-3370 (Онлайн)

Періодичність:
2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію:
KB No 20352-10152P
видане Міністерством юстиції України від 11.10.2013

Видається з 2014 року

Журнал

входить до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (наказ МОН України №747 від 13 липня 2015 року)

Редакційна колегія

Посада

Особа

Головний редактор

ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ), докт. техн. наук, професор Крижанівський Євстахій Іванович

Заступник гол. ред.

завідувач кафедри методів та приладів контролю якості та сертифікації продукції Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ), докт. техн. наук, професор Кісіль Ігор Степанович

Заступник гол. ред.

професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ), докт. техн. наук, професор Мислюк Михайло Андрійович

Заступник гол. ред.

завідувач кафедри транспорту і зберігання нафти і газу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ), докт. техн. наук, професор Середюк Марія Дмитрівна

Відповідальний секретар

проф. кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ), докт. техн. наук, доцент Лютак Ігор Зіновійович

Науковий редактор

доцент кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу канд. техн. наук, доцент Салижин Юрій Мирославич

Члени редакційної колегії

Країна, місто

Особа

Україна,
Дніпропетровськ

завідувач кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин національного гірничого університету, докт. техн. наук, професор Давиденко Олександр Миколайович

Україна,
Київ

головний науковий співробітник ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України", докт. техн. наук, професор Зарубін Юрій Олександрович

Україна,
Івано-Франківськ

завідувач кафедри розробки і експлуатації нафтових та газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докт. техн. наук, професор Кондрат Роман Михайлович

Україна,
Івано-Франківськ

завідувач кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докт. техн. наук Чудик Ігор Іванович

Україна,
Івано-Франківськ

завідувач кафедри спорудження і ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докт. техн. наук, професор Грудз Володимир Ярославович

Україна,
Івано-Франківськ

завідувач кафедри зварювання трубопроводів і конструкцій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докт. техн. наук, професор Шлапак Любомир Степанович

Україна,
Івано-Франківськ

завідувач кафедри інформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докт. техн. наук, професор Тимків Дмитро Федорович

Україна,
Івано-Франківськ

завідувач кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докт. техн. наук, професор Костишин Володимир Степанович

Україна,
Івано-Франківськ

завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докт. техн. наук, професор Семенцов Георгій Никифорович

Україна,
Львів

завідувач кафедри метрології, стандартизації та сертифікації національного університету "Львівська політехніка", докт. техн. наук, професор Столярчук Петро Гаврилович

Україна,
Івано-Франківськ

проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докт. техн. наук, професор Карпаш Олег Михайлович

Україна,
Донецьк

керівник Міжнародного медичного фізико-хімічного центру при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького, докт. хімічних наук, професор Файнерман Валентин Борисович

Україна,
Київ

декан приладобудівного факультету національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", докт. техн. наук, професор Тимчик Григорій Семенович


Розробник