JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING

ЖУРНАЛ ЕНЕРГЕТИКИ ВУГЛЕВОДНІВ

Про журнал

Головний редактор:
проф. Крижанівський
Євстахій Іванович

ISSN 2311-1399 (Друк)

ISSN 2415-3370 (Онлайн)

Періодичність:
2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію:
KB No 20352-10152P
видане Міністерством юстиції України від 11.10.2013

Видається з 2014 року

Журнал

входить до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (наказ МОН України №747 від 13 липня 2015 року)

Вимоги до публікації статтей

До редакції електронною поштою надсилаються

 1. Eлектронний варіант статті на англійській мові.
 2. Eлектронний варіант статті перекладу англомовної версії на українську або російську мову.
 3. Реферати англійською і українською або російською мовами.
 4. Рецензія на рукопис статті за підписом доктора техн. наук (за фахом).
 5. Угоду, щодо права використання та публікуання статті та персональних даних авторів журналом

Увага!

Журнал видається виключно англійською мовою!

Структура статті на англійській мові

 1. Початок статті
  • Назва статті
  • Ініціали, прізвище автора (рекомендовано співавторів не більше 3-х осіб)
  • Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти
  • Реферат на 200-400 слів
  • Ключові слова (6–8 слів)
 2. Текст статті, в якому повинні бути всі вказані вище елементи рекомендовано об'ємом 12−15ст.
 3. Подяки та / або посилання на гранти у випадку, якщо у цьому є потреба
 4. Використані автором літературні джерела
  • Слово "References"
  • Список літературних джерел, оформлених згідно стандарту "Гарвард" Harvard
 5. Додатки
 6. Українською або російською мовами
  • Назва статті
  • Ініціали, прізвище автора (співавторів не більше 3-х осіб)
  • Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти
  • Реферат на 200-400 слів
  • Ключові слова (6–8 слів)


Розробник