JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING

ЖУРНАЛ ЕНЕРГЕТИКИ ВУГЛЕВОДНІВ

Про журнал

Головний редактор:
проф. Крижанівський
Євстахій Іванович

ISSN 2311-1399 (Друк)

ISSN 2415-3370 (Онлайн)

Періодичність:
2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію:
KB No 20352-10152P
видане Міністерством юстиції України від 11.10.2013

Видається з 2014 року

Журнал

входить до переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (наказ МОН України №747 від 13 липня 2015 року)

Вказівки для авторів

Для публікації статті необхідно вислати всі матеріали на електронну адресу:
acoustic.field@gmail.com

Правила побудови списку авторів

Перший автор - виконує та / або перевіряє дані, аналіз, представлення та інтерпретацію результатів. Збирає всі дослідження в одну статтю та висилає матеріали в редакцію журналу.

Відповідальний автор - це перший автор, або найбільш досвідчений науковець.

Необхідно уникати: не включення до списку науковців, які внесли свій вклад в матеріал, що висвітлює стаття; включення авторів, які внесли незначний внесок в статтю


Напрямок публікацій

У журналі публікуються статті за трьома напрямками.
 1. Нафтогазова справа

  • Буріння свердловин

  • Розробка і експлуатація нафтових та газових родовищ

  • Нафтогазопромислове обладнання

 2. Транспортування і зберігання нафти і газу

  • Проектування та експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

  • Спорудження та ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ

 3. Контроль, вимірювання, діагностика та автоматизація у нафтогазовій енергетиці

  • Контроль та діагностика технологічних об’єктів

  • Технологічні вимірювання

  • Автоматизація технологічних процесів

  • Інформаційні системи у нафтогазовій енергетиці

Всі статті опубліковані на англійскій версії сайту

Щоб перейти на англійську версію сайту, клацніть на прапорець Великої Британії зверху.

Мета публікацій

У журналі публікуються матеріали актуальних проблем нафтогазової енергетики і шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки та удосконалення технологій роботи підприємств


Завдання журналу

 1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки, актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів у відповідності до потреб промисловості.

 2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.

 3. Розширення наукового кругозору дослідників із профільних і суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід учених і фахівців.

 4. Розміщення на сторінках журналу інформації про спеціалізовані науково-технічні конференції, нові навчальні посібники і монографії, що стосуються напрямку журналу.


Розробник